Pratek Enerji ve Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti

100 kN & 40 kN Kompozit Silikon İzolatörler

İlgili Görseller

100 kN & 40 kN Kompozit Silikon İzolatörler

ÜRÜN YAPISI:

Kompozit silikon izolatörler E-CR cam elyaflı kompozit çubuk, silikon kauçuk gövde ve uçlarda metal başlıklardan oluşmaktadır.

Üretimimizin crimping (sıkma) prosesinde akustik emisyon sensörlerinin bulunduğu teknoloji kullanılmaktadır.

Kompozit silikon izolatörler;
• Yüksek mekanik ve elektrik gücü,
• Çevre kirliliğine karşı,
• Su geçirmeyen,
• Küçük ve hafif tasarım
gibi önemli avantajlarıyla öne geçmektedir.

NEDEN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR KULLANILMALI ?
Uzun yıllar ülkemizde, OG ve Yüksek Gerilim (YG) hava sistemlerinde cam ve porselen izolatörler kullanılmaktaydı. Bu malzemeler her ne kadar gereken yalıtım ve mekanik desteği sağlasa da ağırlık, darbe-basınç-deprem karşısında kırılgan olmaları ve tuzlanma, sanayi – atmosferik kirlenmelere meyilli yapıları nedeniyle kullanım sahalarında problem yaratan ürünlerdi.

Oysaki kompozit silikon izolatörler, gerek normal işletme gerekse sistemde aşırı gerilimlerin meydana geldiği durumlarda, üzerine etki eden kuvvetlere, kısa devre akımlarına, deprem ve diğer titreşimler ile atmosferik koşullar sebebiyle oluşan kuvvetlere karşı kullanılır.

2010 yılı başında uluslararası bir akredite laboratuvardan 36kV için 40kN ve 100kN tip izolatörlerimize IEC 61109 ve IEC 62217 nolu standartlara uyan ve TEDAŞ MYD/2009-055 şartnamede belirtilen deneyler uygulanarak olumlu geçen deney raporları alınmıştır. Ayrıca; İzolatör fittinglerimizde kullanılan ve IEC61466-1 standardında belirli; 11 ve 16B top ve yuva, dövme çelikten imal edilerek, ilgili deney raporu bir üniversite laboratuvarından alınmıştır. 

PRATEK kompozit silikon izolatörlerin avantajları:
• Her türlü darbe ve basınca karşı dayanıklı,
• Uzun süre bakım istememe,
• Yüksek elektriki değerlere sahip,
• Su tutmama, (hidrofobik)
• Kirliliğe karşı kolay etkilenmeme,
• Hafiflik (kolay taşıma ve montaj),
• 3 porselen izolatör yerine tek kompozit izolatör
kullanma uygunluğu,
• Akım yüzeyinin akıma ve erozyona karşı dayanıklılığı,
• Soğuk, sıcak, yağmur, güneş ışını ve alev gibi koşullarda
yüksek düzeyde etkilenmemesi
• Kendi kendini yenileyen hidrofobik yüzey
• Fiyat ekonomisi
 

Diğer Ürünler

Pin Tipi Kompozit Slikon SVHD İzolatör Serisi (VHD-35)

İzolatörler

Kompozit Slikon Mesnet ve İtici İzolatörler

İzolatörler